Görme Engelliler

Zekâ Testi Nasıl Yapılır? Zekâ Testinde Ne Tür Sorular Sorulur?

Zeka testi nasıl yapılır?

Zekâ testleri daha çok bireysel olarak yapılan testlerdir. Bu testlerde çocuğun takvim yaşı dediğimiz, kronolojik yaşına oranla, zihinsel gelişiminin ne düzeyde olduğu tespit edilir.

Zekâ testinin yapılacağı odanın sade bir yapıda olması gerekir. Bunun için testi uygulayacak uzman, çocuğun dikkatini dağıtacak hareketli eşyaların kullanıldığı ve abartılı dekorasyona sahip bir oda olmamasına özen gösterir. Ayrıca çocuğun aç ve yorgun olmamasına, tuvalet ihtiyacının giderilmesine dikkat eder. Çünkü bu tür durumlar test performansını düşürebilir.

Bu aşamadan sonra uygulayıcı doğrudan teste başlamak yerine öncelikle çocukla tanışır, testte yapılacaklar hakkında kısaca bilgi verir ve resim- boyama gibi birtakım ön çalışmalarla çocuğu teste hazırlar.

Günümüzde birçok zekâ testi kullanılılıyor. Bunlardan Wisc-R, Stanford Binet, Leiter, Cattell gibi testlerin zekâ ölçümlerinde en çok kullanılan psikolojik ölçme araçları olduğunu söyleyebiliriz.

Hangi testin uygulanacağı ise, kişinin yaş ve dil gelişimine ve amaca göre farklılık gösterir. Mesela Wisc-R testi için çocuğun 6–16 yaş aralığında olması gerekirken; konuşma bozukluğu yaşayan çocuk için, sözel ifade gerektirmeyen Leiter gibi bir performans testinin uygulanması daha doğru olacaktır.  

Bazı aileler zekâ ölçümlerinde ne tür cihazlar kullanıldığını merak ederler. Hâlbuki zekâ testlerinde bu manada kullanılan herhangi bir cihaz yoktur. Bu amaçla test uygulanırken sayı dizileri, amaca uygun hazırlanmış küpler ve parçalar, standart formlar, resimler ve şekiller kullanılır. Bazı becerilerde de çocuğun zamana karşı yarışabilme becerisi, kronometre yardımı ile ölçülür.

Ayrıca zekâ testlerinde sadece okul dersleriyle ilgili akademik bir başarı da ölçülmemektedir. Bu sebeple normal bir sınav hazırlığı gibi zekâ testine hazırlık yapılmaz.

Çünkü zekâ testlerinde çocuğun şu anki yaşına kadar elde ettiği birikimi kullanarak, yeni karşılaştığı problemleri nasıl çözdüğü ve verilen görevi ne düzeyde yapabildiği önemlidir.

Zekâ testlerinde genel olarak aritmetik, dikkat, planlama, uzun ve kısa süreli hafıza, görsel algı gücü, kelime bilgisi, sosyal olayları değerlendirme, muhakeme ve anlayış becerisi gibi geniş yelpazede beceriler ölçülür. Zekâ testi içeriğinde yapılan çalışmalar ve sorulan sorular da bu becerileri ölçer niteliktedir.

Osman ERKAN

Psikolojik Danışman/ Müdür Yrd.